HomeMissie en visie

Missie en visie

Het stichten en exploiteren van een multifunctioneel centrum, dat passende lokaalruimte biedt voor verenigingen en (sociaal-) culturele instellingen in Hattem, teneinde hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving. Het bestuur tracht dit doel in nauwe samenwerking met de directie te verwezenlijken, door de verenigingen, welke van De Marke gebruik wensen te maken, blijvend en naar verhouding van hun redelijke behoeften lokaalruimte ter beschikking te stellen door middel van het verhuren van ruimten.

Missie – zwembad

Zwembad De Marke is een kleinschalig, gezellig en gemoedelijk zwembad. Iedereen, van jong tot oud, kan hier recreatief en sportief bewegen in het water tegen relatief lage tarieven.
Het zwembad heeft de maatschappelijke taak zorg te dragen voor de zwemvaardigheid van de inwoners van de gemeente. De kwaliteit van de zwemlessen staat bij zwembad De Marke dan ook hoog in het vaandel.

Visie – zwembad

Aan de Daendelsweg bij het Multifunctioneel Centrum de Markte is eind augustus 2012 het nieuwe zwembad De Marke geopend.

Zwembad De Marke wil in dit nieuwe bad meegaan met de tijd. Het zwembad zal meer activiteiten aanbieden, echter de identiteit uit het oude zwembad De Watermulder blijft bestaan. Het bad richt zich op de inwoners van Hattem en omliggende gemeenten en heeft tot doel voor iedereen wat te bieden. Daarmee wil het zwembad niet alleen de huidige bezoekers behouden, maar ook nieuwe gezichten aantrekken.

Het aantal activiteiten dat wordt aangeboden,wordt vergroot en vernieuwd.  Nieuwe doelgroepen worden opgestart, welke in het oude bad niet mogelijk waren. Voor de kinderen worden er meer speelse activiteiten georganiseerd.

De kwalitatief goede zwemlessen blijven echter een uitgangspunt van het zwembad. Het aanbod in lestijden en lesdagen is vergroot.
Natuurlijk blijft het mogelijk om recreatief en sportief te zwemmen. Dit alles tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.