HomeHandleiding

Handleiding

Belangrijke onderdelen:

  • Eerste keer inloggen.
  • Aanpassen NAW-gegevens
  • Heeft u meerdere kinderen op zwemles, of zwemt u zelf? Lees dan de alinea ‘Familie’.
  • Wilt u een betaling doen via IDeal? Lees dan de alinea ‘open vorderingen’.

Problemen met inloggen?
Mocht u problemen hebben met inloggen kunt u dit mailen naar receptie@mfcdemarke.nl. Wij gaan dan voor u kijken of wij dit probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.
Zet in het onderwerp: Fout bij inloggen LVS. En vermeld de naam van uw zoon/dochter waar het om gaat en met welk e-mailadres u probeert in de loggen.

 

Handleiding:

Eerste keer inloggen:
Als het goed is heeft u een mail van ons ontvangen om het account te activeren. Hier kunt u zelf een wachtwoord instellen waardoor u in het online systeem komt. Heeft u deze mail niet ontvangen, ook niet in de spambox, dan ontvangen wij graag een mailtje.  Zet in het onderwerp: Fout bij activeren LVS. En vermeld de naam van uw zoon/dochter waar het om gaat en met welk e-mailadres u probeert in de loggen.

Homepage:
Op de homepage zie je een overzicht van verschillende onderdelen. Zo ziet u de pasfoto, uw klantnummer en de NAW-gegevens. U kunt zien of er nog een bedrag open staat wat u moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw termijn voor het zwemlespakket. Ook ziet u de contracten die gekoppeld zijn aan de klant. Dit kunnen verschillende contracten. Meer hierover leest u onder het kopje ‘contracten’.

In dit nieuwe systeem kunnen wij beter communiceren met u als ouder/verzorger. Zo kunnen instructeurs opmerkingen bij een zwemleskind plaatsen mocht dit nodig zijn.

Het is niet mogelijk om hierop te reageren maar is bedoeld ter kennisgeving. Mocht u wel contact willen met de instructeur kunt u altijd een terugbelverzoek achterlaten bij de receptie. Naast opmerkingen plaatsen kunnen wij ook nieuwtjes met u delen. Is er bijvoorbeeld een nieuwe collega die zwemlessen gaat verzorgen of zijn er binnenkort weer kijklessen? Dan kunnen wij dit hier vermelden.

In het menu kunt u verschillende onderdelen kiezen. Hieronder worden alle onderdeel kort beschreven.

 

Vestiging:
Onder het kopje vestiging kunt u 2 onderdelen terugvinden. Namelijk vestiging info en nieuws. Bij vestiging info vindt u alle gegevens over zwembad de Marke. Ons adres, mailadres en telefoonnummer. Bij Nieuws vindt u alle nieuwsartikelen terug die wij geplaatst hebben.

Persoonlijk:
Hieronder vallen 7 onderdelen. Ze worden allemaal apart kort toegelicht.

Aanpassen NAW-gegevens.
Hier staan alle NAW-gegevens die wij op dit moment hebben van uw kind. U kunt een foto uploaden en de NAW-gegevens aanpassen mocht dit niet goed staan. Wij zijn erachter gekomen dat er vooral veel fouten zitten in het tussenvoegsel. Wilt u alle gegevens controleren en aanpassen waar nodig? Op basis van deze gegevens worden bijvoorbeeld diploma’s gemaakt. Het zou zonde zijn als er een verkeerde naam op het diploma komt te staan.

Abonnementen:
Hier staan alle abonnementen die u heeft/heeft gehad. Bij de zwemles zal dit bijvoorbeeld het startpakket zijn en een lespakket. Of misschien wel een privé 10 lessenkaart.

Het kan voorkomen dat u een abonnement ziet staan met ‘verlenging’. Dit is nodig voor het systeem zodat  u niet onnodig teveel moet betalen. Het betekent dus niet dat u nog een keer moet betalen of een ander abonnement heeft aangeschaft.

Berichten:
Wanneer er mailtjes zijn verstuurd, denk bijvoorbeeld aan het oproepen bij nieuwe lesgroepen, wijzigingen zwemles, wijziging instructeur etc. Kunt u de berichten hier teruglezen.

Competenties:
Alle scores van de zwemlessen zijn hier per onderdeel, per badje zichtbaar. Wilt u dus weten wat de voortgang is voor uw kind kunt u dat dus hier zien. De pictogrammen laten met de rode/oranje/groene achtergrond zien hoe ver het kind is. Rood betekend dat het nog onvoldoende is. Oranje betekend dat het kind er bijna is maar nog niet voldoende. Groen betekend dat hij/zij de competentie onder de knie heeft en voor deze competentie geslaagd is.

Facturen:
Het woord zegt eigenlijk al wat deze module inhoudt. U kunt hier alle facturen terugvinden van de betalingen die u heeft gedaan.

Familie:
Heeft u meerdere kinderen op zwemles, of heeft u zelf een zwemabonnement, dan maken wij van jullie samen een familie. U kunt dan vanaf 1 account (het hoofd account) inloggen. Vanaf dit hoofdaccount kunt u via deze module overschakelen naar de anderen leden. Heeft u bijvoorbeeld een zoon en een dochter op zwemles, dan kan het zo zijn dat als u inlogt u alle gegevens ziet van uw zoon. Maar mocht u naar uw dochter willen overschakelen doet u dit dus via de module ‘Familie’. Ook bij uw dochter vindt u alle onderdelen terug.

Open vorderingen:
Mocht er nog een bedrag open staan, kunt u dit via IDeal op deze pagina betalen. Moet u bijvoorbeeld een nieuw termijn van het zwemlespakket betalen, of een volgende maand betalen voor de zwemles plus, hoeft u dit niet meer per se bij de receptie te doen. Maar kunt u dit vanaf de bank betalen via IDeal.