Versneld cursus zwem ABC

Behaal in een korte tijd je A en B diploma!

Behaal snel je zwemdiploma's in Zwembad MFC de Marke. Deze cursus is dé ideale oplossing als u uw kind op een snelle, maar verantwoorde manier zwemvaardig wilt maken. Met de versnel cursus is het behalen van het AB diploma al mogelijk binnen afzienbare tijd! Deelnemen aan de versnelcursus is mogelijk vanaf 5 jaar.

Wij werken volgens de nieuwe exameneisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het Zwemdiploma C. Het complete Zwem- ABC is een paspoort voor een leven lang zwemplezier. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC.

Om een goede inschatting te kunnen maken of uw kind het traject succesvol kan doorlopen, vindt er vooraf een proefles plaats. Onze richtlijn is dat het kind een vorm van watervrijgewenning beheerst om deel te kunnen nemen. Bij eventuele twijfels kunnen er afspraken met u worden gemaakt omtrent het traject.

 Onze versnel cursus biedt vele voordelen:

•     Startdatum n.t.b.  (bij minimaal 7 aanmeldingen)
•     Dinsdag vanaf 15:00 uur
•     1x per week 1,5 uur les
•     Groepsgrootte van 9 kinderen ( meer persoonlijke aandacht)
•     Incl. drankje in de pauze van de zwemles
•     Uw kind heeft vrij toegang tot recreatief zwemmen gedurende de zwemlesperiode.
•     Welkomstpakket bij inschrijving (O.a. het Siebe&Liefke zwemtas en Schatboek)
•     Inschrijfkosten en 2 keer diplomazwemmen zijn bij de prijs inbegrepen
      (met leuke attentie)
•     Vooraf proefzwemmen
•     Met Diplomagarantie*
•     Actietarief (all-in):
         - AB-cursus € 1.062,00  (excl. de jaarindexatie)
         - Betaling mogelijk in 1, 2 of 3 termijnen. Extra administratiekosten bij
            termijnbetalingen.
•     Na het behalen van je diploma A en B graag verder voor je diploma C?
       Dan kan dit tijdens de  reguliere lessen. De kosten voor diploma C bedragen € 50,50 per
       maand (excl. diplomazwemmen/jaarlijkse indexatie).

 *Als het kind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen,  maar wel 90% van de lessen heeft gevolgd, zal het instromen in de reguliere les en hoeft er voor de vervolglessen van het desbetreffende zwemdiploma niet extra te worden betaald.


Wees er snel bij om in te schrijven.
Voor vragen over Versneld Zwemmen of inschrijven,
neem gerust contact met ons op.

contact