Coronamaatregelen in NL 

Update 23-8-2021

U hoeft niet meer te reserveren voor banenzwemmen, doelgroepen, Recreatief Zwemmen of Oefenuurtje.

  

 Hieronder enkele algemene spelregels:

 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar het toilet te gaan.
 2. Het toiletbezoek in de badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden.
 3. De kleedruimtes en douches kunnen gebruikt worden, waarbij 1,5 meter in acht genomen dient te worden.
 4. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen
 5. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht bij de receptie (ook voor kinderen).
 6. Voor zover noodzakelijk voor de reguliere uitoefening van de activiteiten in het water is het afstand houden niet nodig. 

Ouder en kind zwemmen:

 1. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Indien de lokale situatie dit vereist zal er gefaseerd omgekleed moeten worden.
 2. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige aankleedkussen gelegd kan worden. 
 3. De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd.
 4. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen.
 5. Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen.
 6. Tijdens de BPK-lessen is maximaal één ouder toegestaan.

Zwemlessen/schoolzwemmen:

 1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen ouder dan 13 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant.
 2. Bij kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tussen de 13 en 17 onderling is geen afstandbeperking van kracht.
 3. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.
 4. Een kind mag door een ouder/verzorger begeleid worden indien door instructeur toegestaan.
 5. Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat één ouder/verzorger meegaat om te helpen in de kleedaccommodatie. Het is de bedoeling dat de 1,5 meter ook in het omkleedgedeelte aangehouden wordt.
 6. Ouders worden bij de zwemlessen en het diploma zwemmen gezien als publiek. Op anderhalve meter afstand mogen zij toekijken. Met daarbij de basisregel van maximaal 1 persoon per 5m2. 
 7. Tijdens de zwemlessen zal het sportcafe voor publiek niet toegankelijk zijn i.v.m. maximaal  toegstaande personen in deze ruimte. 

Doelgrorepen:

 1. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van de activiteit vereist is.
 2. Elke doelgroep heeft een maximale groepsomvang met een maximum van 30 personen.
 3. Direct na de activiteit en tijdens instructies, pauzes, time-out e.d. dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.

Banenzwemmen:

 1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant.
 2. Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het inhalen.

Recreatief zwemmen:

 1. De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook onderling in het water.
 2. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders.
 3. Indien er recreatief wordt gezwommen geldt inclusief kinderen 1 persoon per 5m2 van de accommodatie (excl. personeel) en bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand.
contact