Coronamaatregelen in NL aangescherpt per 14 oktober 2020

Update: 14-10-2020

Beste bezoeker,

Het aantal besmetting neemt helaas nog steeds fors toe. Reden dat het kabinet heeft besloten nieuwe, strengere maatregelen te nemen, een gedeeltelijke lockdown. Het is de bedoeling om zo het sociale verkeer drastisch te beperken en de forse stijging terug te dringen. Hiervoor moet de horeca dicht, wordt het openbaar vervoer beperkt en geldt er een ‘alcoholklok’. De maatregelen gelden voor minimaal 2 weken met eventuele verlenging.

Algemeen

 - In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
    Kinderen tellen mee.
 - Dringend advies tot dragen van een mondkapje in MFC de Marke.
 - Horeca is gesloten.

Sporten (sporthal/studio)

 - Sporten voor volwassenen (vanaf 18 jaar):
       - Is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
          afstand te houden.

       - Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
       - Wedstrijden zijn niet toegestaan.
       - Voor individuele binnensporten (sporthal/zwemzaal) geldt een
           maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

 - Voor kinderen tot 18 jaar:
       - Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van
          eigen club toegestaan.

 - Publiek bij sport is niet toegestaan.
 - Kleedkamers en douches zijn gesloten (sporthal).

Zwembad

Algemeen

 - Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een
    maximum van 30 personen per ruimte. Deze groepsgrootte is altijd
    exclusief personeel/trainer/instructeur.

 - Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen
    zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen
    van 30 personen (jeugd inclusief volwassenen).

 - Kleedaccommodatie mag open blijven, mits de 1,5 meter kan worden
   gehandhaafd.

 - Douches zijn gesloten, toiletten geopend.
 - Materiaalgebruik is toegestaan.
 - Dringend verzoek aan alle bezoekers om na het zwemmen of
    brengen/halen van hun kind de accommodatie te verlaten om de
    doorstroming te bevorderen.

 - Verzoek aan bezoekers om badkleding vooraf al onder de gewone
    kleding aan te trekken.  En nadien zo min mogelijk handelingen,
    met afdrogen en droge kleding aantrekken om de doorstroming te
    bevorderen.

Zwemles

 - Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het
    omkleden indien nodig in het kader van veiligheid. Voorkeur heeft
    zelfstandig omkleden van de kinderen.

 - Vriendelijk verzoek aan wachtende zwemles ouders om zoveel  mogelijk
    buiten de accommodatie te wachten. Maximaal 30 personen toegestaan
    in het Atrium.

Groepsactiviteiten

Voor individuele activiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen. Onderlinge afstand moet worden gewaarborgd. Doelgroepenbad minder ivm waarborgen 1,5 meter afstand

Recreatief zwemmen

Altijd afstand bewaren en bewaken maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte/bad.

Teamsporten

 - Tot en met 17 jaar: geen aanvullende impact.
 - Vanaf 18 jaar: een maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen
   moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4
   personen vormen samen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel
   de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met
   andere ‘bubbels’).

Wedstrijden

Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor geplande wedstrijden onder de vlag van de KNZB.

Voor vragen of toelichting, kunt u contact met ons opnemen per mail info@mfcdemarke.nl of per telefoon 0384432888.

Met vriendelijke groet,

MFC de Marke

bekijk al het nieuws